Pridobite certifikat in s tem izrazite spoštovanje vodi.


S pridobitvijo certifikata spodbujate vaše sodelavce in širšo okolico k varovanju vodnih virov in skrbi za okolje.

Odločite se, da boste:

v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirate, ponujali vodo iz pipe;

k pitju pitne vode iz pipe spodbujali svoje zaposlene, partnerje, stranke in ostale deležnike;

zaposlene in ostale deležnike ozaveščali, da imamo v Sloveniji kakovostno pitno vodo ter da je pitje vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi;

pitno vodo iz pipe stregli v steklenih vrčih in kozarcih ter se boste, kadar je le mogoče, izogibali ponujanju ustekleničene vode.

Kaj pridobite s certifikatom?

Najbolj okoljsko zavedne slovenske organizacije so se zavezale k uživanju izključno vode iz pipe in ukinitvi strežbe vode iz plastenke v svojih prostorih, na dogodkih in vsakodnevnih srečanjih s pridobitvijo certifikata Voda iz pipe.

Pridružite se uglednim organizacijam in podjetjem, ki skrbijo za varovanje okolja in s tem prihodnost nas in naših otrok.

S pridobitvijo certifikata:

dajete zgled za odpravo okolju škodljivih praks;

spodbujajte zaposlene, partnerje, stranke in širšo javnost k bolj prijaznim, trajnostnim in modrim pristopom pri vsakodnevnem uživanju vode;

aktivno opozarjate na pomen zmanjševanja količine odpadkov;

izvajajte ukrepe v skrbi za zdravje svojih zaposlenih.

Certifikat Voda iz pipe podjetjem in organizacijam podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva.

Certifikat pridobite s podpisom pristopnega obrazca in Zaveze certifikata Voda iz pipe. Letna pristojbina certifikata Voda iz pipe znaša 430,00 EUR + DDV za profitne organizacije, 300,00 EUR + DDV za neprofitne organizacije in 180,00 EUR + DDV za člane Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije.

ZAKAJ PIJEMO VODO IZ PIPE?

1. OKOLJU PRIJAZNEJŠA IZBIRA:

Po svetu vsako minuto kupimo več kot milijon plastenk, biološka razgradnja plastenk pa lahko traja tudi do 1.000 let.

2. CENOVNO UGODNEJŠA OD USTEKLENIČENE VODE:

V Sloveniji je liter vode iz pipe do 1.000-krat cenejši od ustekleničene vode.

3. ZDRAVJU BOLJ PRIJAZNA OD DRUGIH PIJAČ:

Dve tretjini človeškega telesa sta sestavljeni iz vode. Voda iz telesa odnaša odpadne snovi in je bistvenega pomena za človekovo zdravje in dobro počutje.

4. ENERGETSKO BOLJŠA IZBIRA:

Za liter ustekleničene vode porabimo 2.000-krat več energije kot za liter pitne vode iz pipe.

Voda iz pipe. Že v vaši organizaciji.

V Sloveniji, za razliko od nekaterih drugih okolij, ni potrebe po uživanju ustekleničene vode. Čisto, svežo, neoporečno pitno vodo iz pipe, za oskrbo s katero skrbijo slovenska komunalna podjetja, imamo namreč stalno na dosegu roke.

Voda iz pipe je bolj sveža kot ustekleničena voda, saj ne stoji v embalaži v skladiščih in trgovinah, kjer izgublja svojo vrednost. Je bolj kakovostna, saj se vanjo ne sproščajo mikrodelci iz plastične embalaže. Je tudi bolj varna, saj so komunalni sistemi oskrbe z vodo pod strožjim nadzorom kot industrija ustekleničene vode.

PREJEMNIKI CERTIFIKATA


Svojo podporo spoštovanju in varovanju okolja ter vodnih virov so s pridobitvijo certifikata Voda iz pipe doslej podali:
Številka certifikataPrejemnik
001 Ministrstvo za okolje in prostor
002 Ministrstvo za zdravje
003 Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice
004 Komunala Novo mesto d.o.o.
005 Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.
006 Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o.
007 Komunala Tržič d.o.o.
008 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
010 Komunala Zagorje, d.o.o.
011 Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
012 Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
013 KSP Hrastnik, d.d.
014 JEKO, d.o.o.
015 Javne službe Ptuj, d.o.o.
016 ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
017 Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
018 Javno podjetje EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
019 Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
020 Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
021 JKP Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o.
022 OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
023 Komunalno podjetje Ptuj d.d.
024 Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
025 Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
026 VODOVOD – KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o.
027 Javno podjetje Komunala Laško d.o.o.
028 Javno komunalno podjetje KOMUNALA Kočevje d.o.o.
029 HYDROVOD d.o.o.
030 Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
031 Komunala Radovljica, d.o.o.
032 AquafilSLO d.o.o.
033 Infrastruktura Bled d.o.o.
034 Kostak d.d.
035 Občina Laško
036 Komunala Nova Gorica d.d.
037 BASS d.o.o., Celje
038Občina Cerklje na Gorenjskem
039Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
040Nova KBM d.d. (prvotni prevzemnik certifikata: Abanka d.d.)
042ETA d.o.o. CERKNO
043 JP Komunala Vodice, d.o.o.
044 Thermana d.d.
045Osnovna šola Toma Brejca
047Javno podjetje – Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l.

SLAVNOSTNA PODELITEV CERTIFIKATA PRVIM PREJEMNIKOM:


V primeru interesa za pridobitev certifikata Voda iz pipe izpolnite spodnji obrazec in kontaktirali vas bomo z dodatnimi informacijami: