Seznam malih komunalnih čistilnih naprav


Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije vodi seznam tistih tipskih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (MKČN) po standardu SIST EN 12566-3, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam je sestavljen na podlagi prostovoljne odločitve proizvajalcev, dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN, da Podkomisija za male komunalne čistilne naprave pri ZKGS pregleda dokumentacijo naprav, ki so v prodaji v Sloveniji. V kolikor določenega tipa MKČN ni na seznamu, to ne pomeni, da naprava ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam se dopolnjuje po prejemu ustrezne dokumentacije s strani dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN na podlagi odločitve Podkomisije za MKČN.

Dokumentacija dokazuje, da je tipska MKČN lahko v prodaji na slovenskem trgu, ne predstavlja pa dokazila, da izpolnjuje tudi zahteve predpisov na področju varstva okolja. Spodaj so objavljeni tisti tipi in velikostni razredi MKČN, ki so uvrščeni na seznam in za katere so proizvajalci, dobavitelji oz. prodajalci naročili javno objavo. Celoten seznam je dostopen izključno članom Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije.

Seznam malih komunalnih čistilnih naprav

Izvajalci javnih služb morajo, ne glede na to, ali gre za tipsko MKČN, ki je uvrščena na seznam, izvesti obvezne storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, uporabnika storitev obiskati, izvesti predpisan pregled MKČN in ostale obvezne storitve, in seveda storitve na predpisan način tudi zaračunati, kar je pogosto (poleg vprašanj v zvezi s plačilom okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode) problem.

V zvezi s predpisi, ki urejajo področje MKČN, in v katerih so določeni tudi kriteriji pomembni pri izbiri MKČN, je dobro vedeti, da:
  • je dovoljeno odpadno vodo čistiti tudi v netipskih MKČN (npr. rastlinska MKČN, lagunska MKČN), za katere se ne izdaja izjave o lastnostih, temveč se zanje izdela projektno dokumentacijo, s tem da parametri onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti v skladu z 8. Členom Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15). MKČN je lahko sestavljena tudi iz posameznih enot (npr. prvi del po strandardu SIST EN 12566-1 ali 12566-4, drugi del po standardu SIST EN 12566-6, SIST-TP CEN/TR 12566-5 ali 12566-2);
  • je skladno z 21 členom Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15) potrebno pri izbiri ustrezne tipske MKČN preveriti tudi učinke čiščenja glede na parameter KPK, ki mora biti naveden v izjavi o lastnostih in označen na proizvodu (za tipske MKČN je na območjih izven aglomeracij zahtevan učinek čiščenja 80% za parameter KPK), ter
  • da morajo MKČN, ki se jih vgrajuje znotraj območij aglomeracij, zagotavljati stopnjo čiščenja, ki je predpisana za to aglomeracijo (v kolikor gre za odvajanje in čiščenje odpadne vode znotraj aglomeracije, za katero je predpisano terciarno čiščenje, mora vgrajena MKČN zagotavljati enako stopnjo čiščenja).

Skladno z navedenim opozarjamo, da so na seznamu tipskih MKČN lahko tudi naprave, ki izkazujejo učinke čiščenja nižje od 80 % za parameter KPK, ki so že v uporabi in se jih lahko uporablja (obstoječe male komunalne čistilne naprave).

Na povezavi NANDO je na voljo seznam priglašenih organov (NB – Notified Body) v EU.

AMT projekt/Tip MKČN: SBR REG 5 – 50 PE
Tip MKČN   SBR REG 5 – 50 PE   Šifra izvajalca preizkušanja  1017
Proizvajalec MKČN  AMT projekt d.o.o. Prodajalec MKČN
 AMT projekt d.o.o.,
 Alpska cesta 43, 4248 Lesce 
Način čiščenja  SBR Dokumentacija  Izjava o lastnostih: 58122030404950 PE Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Učinek čiščenja MKČN  95,0 % Povezave na osnovne spletne strani  https://www.amtprojekt.si/
 ZAGOŽEN/Tip MKČN: AQUA max®
Tip MKČN  AQUA max® 8PE-SBR, 12PE-SBR, 20PE-SBR, 26PE-SBR, 32PE-SBR   Šifra izvajalca preizkušanja  1739
Proizvajalec MKČN  ZAGOŽEN d.o.o. Prodajalec MKČN ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec
Način čiščenja  SBR Dokumentacija Izjava o lastnostih: 8, 12, 20, 26, 32 PE
Učinek čiščenja MKČN  85,5 % Povezave na osnovne spletne strani http://www.cistilne-naprave-zagozen.si/si/
ZAGOŽEN/Tip MKČN: PUROO®ELEMENTS
Tip MKČN   PUROO®ELEMENTS 2 – 5PE – SBR, 6PE – SBR   Šifra izvajalca preizkušanja  1739
Proizvajalec MKČN  ZAGOŽEN d.o.o. Prodajalec MKČN ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec
Način čiščenja  SBR Dokumentacija  Izjavi o lastnostih: 2-5, 6 PE
Učinek čiščenja MKČN  95,5 % Povezave na osnovne spletne strani http://www.cistilne-naprave-zagozen.si/si/
ROTO GROUP/Tip MKČN: RoEco 3, 5 in 8 PE
Tip MKČN   RoEco 3, 5 in 8 PE Šifra izvajalca preizkušanja  2576
Proizvajalec MKČN  ROTO ECO d.o.o. Prodajalec MKČN ROTO Slovenija d.o.o., Gorička 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota ROTO d.o.o., Gorička 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota 
Način čiščenja SBR Dokumentacija  Izjava o lastnostih: 3, 5 in 8 PE
Učinek čiščenja MKČN  89,0 % Povezave na osnovne spletne strani http://www.roto.si/ http://roto-group.eu/slo/water.html
Instalacije in Materiali SA/Tip MKČN: BIO CLEANER
Tip MKČN   BIO CLEANER   Šifra izvajalca preizkušanja  992
Proizvajalec MKČN  ENVI-PUR, Češka Prodajalec MKČN Instalacije in Materiali SA d.o.o., Gradišče nad Prvačino 7, 5292 Renče Megaterm d.o.o., Cesta 25. junija 1g, Kromberk, 5000 Nova Gorica Coma commerce d.o.o., Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana
Način čiščenja  Pretočna Dokumentacija  Izjava o lastnostih
Učinek čiščenja MKČN  92,2 % Povezave na osnovne spletne strani http://www.imsa.si/ http://megaterm.si/ http://www.coma.si/
ARMEX ARMATURE/Tip MKČN: KLARO 4 – 50 PE
Tip MKČN   KLARO 4 – 50 PE  Šifra izvajalca preizkušanja  1739 
Proizvajalec MKČN  OTTO GRAF GmbH, Nemčija  Prodajalec MKČN
ARMEX ARMATURE d.o.o.,
Ljubljanska c. 66, 1295 Ivančna Gorica
Gramikom Nataša Černič s.p.,
Ranca 2B, 2211 Pesnica pri Mariboru 
 
Način čiščenja  SBR Dokumentacija Izjave o lastnostih: 4, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 28, 32, 44 in 50 PE  
Učinek čiščenja MKČN  92,3 % Povezave na osnovne spletne strani http://www.cistilnenaprave-dezevnica.si
ARMEX ARMATURE/Tip MKČN: one2clean 3 – 18 PE
Tip MKČN   one2clean 3 – 18 PE    Šifra izvajalca preizkušanja  1739 
Proizvajalec MKČN  OTTO GRAF GmbH, Nemčija   Prodajalec MKČN
ARMEX ARMATURE d.o.o.,
Ljubljanska c. 66, 1295 Ivančna Gorica
Gramikom Nataša Černič s.p.,
Ranca 2B, 2211 Pesnica pri Mariboru  
Način čiščenja  SBR Dokumentacija Izjave o lastnostih: 3, 5, 7, 9, 10, 14 in 18 PE  
Učinek čiščenja MKČN  96,2 % Povezave na osnovne spletne strani  http://www.cistilnenaprave-dezevnica.si  
ARMEX ARMATURE/Tip MKČN: ClearFox Nature 4 in 8 PE
Tip MKČN   ClearFox Nature 4 in 8 PE   Šifra izvajalca preizkušanja  992 
Proizvajalec MKČN  PPU Umwelttechnik GmbH, Nemčija  Prodajalec MKČN
ARMEX ARMATURE d.o.o.,
Ljubljanska c. 66, 1295 Ivančna Gorica  
Način čiščenja  Biofilter  Dokumentacija Izjavi o lastnostih: 4 in 8 PE  
Učinek čiščenja MKČN 85,9  % Povezave na osnovne spletne strani  http://www.cistilnenaprave-dezevnica.si 
ROTO GROUP/Tip MKČN: EcoBox 2-5 in 6-9 PE
Tip MKČN   EcoBox 2-5 in 6-9 PE   Šifra izvajalca preizkušanja  1657
Proizvajalec MKČN  ROTO ECO d.o.o. Prodajalec MKČN ROTO Slovenija d.o.o., Gorička 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota ROTO d.o.o., Gorička 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota 
Način čiščenja  SBR Dokumentacija  Izjava o lastnostih: 2-5 in 6-9 PE
Učinek čiščenja MKČN  90,4 % Povezave na osnovne spletne strani  http://www.roto.si/ http://roto-group.eu/slo/water.html
ROTO GROUP/Tip MKČN: RoClean 2 – 50 PE
Tip MKČN   RoClean 2 – 50 PE  Šifra izvajalca preizkušanja  2318
Proizvajalec MKČN  ROTO ECO d.o.o. Prodajalec MKČN ROTO Slovenija d.o.o., Gorička 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota ROTO d.o.o., Gorička 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota 
Način čiščenja  SBR Dokumentacija  Izjava o lastnostih
Učinek čiščenja MKČN  88,0 % Povezave na osnovne spletne strani http://www.roto.si/ http://roto-group.eu/slo/water.html
Prosigma plus/Tip MKČN: SOLIDO
Tip MKČN   SOLIDO    Šifra izvajalca preizkušanja  1739
Proizvajalec MKČN  PREMIER TECH AQUA, Nemčija   Prodajalec MKČN  Prosigma plus d.o.o.,  Limbuška 2, 2341 Limbuš 
Način čiščenja  SBR Dokumentacija  Izjava o lastnostihNavodila za delovanje
Učinek čiščenja MKČN  95,1 % Povezave na osnovne spletne strani  www.cistilne-naprave.si/
EKO GEA/Tip MKČN: ČN H2E 1-50 PE
Tip MKČN  ČN H2E 1-50 PE Šifra izvajalca preizkušanja  1803
Proizvajalec MKČN  EKO GEA, Nejc Đorđić s.p. Prodajalec MKČN EKO GEA, Nejc Đorđić s.p., Ul. m. Grevenbroich 13,3000 Celje
Način čiščenja  ANAEROBNO BIOLOŠKO Dokumentacija  Izjave o lastnostih 1-5, 6-10, 15, 30 in 50 PE
Učinek čiščenja MKČN  81,8 % Povezave na osnovne spletne strani  www.h2e.si
F3M Levstek/Tip MKČN: DIAMOND DMS2, DMS3, DMS4, DMS5
Tip MKČN   DIAMOND DMS2, DMS3, DMS4, DMS5 Šifra izvajalca preizkušanja  1739
Proizvajalec MKČN WPL, Velika Britanija Prodajalec MKČN F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče
Način čiščenja Pretočna s podaljšano aeracijo Dokumentacija  Izjave o lastnostih: DMS2, DMS3, DMS4, DMS5
Učinek čiščenja MKČN  91,7 % Povezave na osnovne spletne strani  http://www.f3m.si/  
EKOHIT/Tip MKČN: BIOFLOW 4-50 A
Tip MKČN   BIOFLOW 4 – 50 A   Šifra izvajalca preizkušanja  1017
Proizvajalec MKČN  EKOPLAST TELČ, Češka Prodajalec MKČN Kotar Janez s.p. EKOHIT, Praproče pri Temenici 1, 1296 Šentvid pri Stični 
Način čiščenja  Pretočna Dokumentacija  Izjava o lastnostih
Učinek čiščenja MKČN  98,4 % Povezave na osnovne spletne strani  http://www.ekohit.si
S5 PROJEKT/Tip MKČN: OXYFIX C-90
Tip MKČN   OXYFIX C-90 4 – 50 PE   Šifra izvajalca preizkušanja  1739
Proizvajalec MKČN  ELOY WATER s.a., Belgija Prodajalec MKČN S5 PROJEKT d.o.o.,
Železno 29a, 3310 Žalec 
Način čiščenja  Pretočna Dokumentacija  Izjave o lastnostih
Učinek čiščenja MKČN  91,5 % Povezave na osnovne spletne strani  http://www.s5projekt.si/ 
CEMENTNI IZDELKI GOREC/Tip MKČN: Solido SMART EBE 2-5, 6-8 in 9-10 PE
Tip MKČN   Solido SMART EBE 2-5, 6-8 in 9-10 PE   Šifra izvajalca preizkušanja  1739
Proizvajalec MKČN  Cementni izdelki Gorec d.o.o. Prodajalec MKČN Cementni izdelki Gorec d.o.o.,
Šentlovrenc 21, 8212 Velika Loka
Način čiščenja  SBR Dokumentacija Izjave o lastnostih: 2-5, 6-8 in 9-10 PE
Učinek čiščenja MKČN  95,1 % Povezave na osnovne spletne strani  http://gorec.info/ 
TIMS LOVŠE d.o.o./Tip MKČN: ROKOTIMS 2, 4 in 6 PE
Tip MKČN   ROKOTIMS 2, 4 in 6 PE   Šifra izvajalca preizkušanja  1739
Proizvajalec MKČN  TIMS LOVŠE d.o.o. Prodajalec MKČN
 TIMS LOVŠE d.o.o.,
 Šentrupert 69, 8232 Šentrupert  EKOPROJEKTI, ANDREJ BRILEJ s.p., Vezovje 15A, 3230 Šentjur TIMMA Boris Furjan s.p., Hraše 4a, Smlednik
Način čiščenja  Pretočna Dokumentacija  Izjave o lastnostih 
Učinek čiščenja MKČN  90,2 % Povezave na osnovne spletne strani

Za predlagatelje

Predlog za pregled dokumentacije naprav, ki so v prodaji v Sloveniji, s strani Podkomisije za MKČN pri ZKGS mora biti podan na predvidenem OBRAZCU. Na tej povezavi je opisan Način pregleda prejete dokumentacije MKČN in Navodila za objavo na javno dostopnih spletnih straneh.

Podrobnejše informacije lahko najdete tudi na spletnih straneh TIRS.

Omejitev odgovornosti: Seznam MKČN in informacije na spletni strani so pripravljeni z največjo mero skrbnosti. Kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake je izključena in Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko nastala zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij.