Skupaj za boljšo družbo


Skupaj za boljšo družbo je pobuda, s katero si slovenska komunalna podjetja prizadevajo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov.

Glavni cilji so spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in odgovorno potrošnjo, ohranjati vodne vire in povečati zavedanje o kakovosti slovenske pitne vode iz pipe ter osveščati o odpadkih, ki ne sodijo v kanalizacijo.

V okviru pobude Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije podeljuje tudi certifikat Voda iz pipe.

Školjka ni smetnjak


Pijemo vodo iz pipe


Enkratno je stvari uporabljati večkratno