Školjka ni smetnjak


V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir.
Vlažilni in čistilni robčki ter preostali higijenski pripomčki spodajo med odpadke.

V školjko sodijo le 3 stvari

Da, prav ste prebrali. Le tri stvari.
V straniščno školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh nas je bistveno za delovanje sistema in očiščeno odpadno vodo.
Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je dragocen obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

Tudi naslednji predmeti ne sodijo v straniščno školjko, temveč v zabojnike za odpadke.

Školjka ni smetnjak za:

– Vlažilne in čistilne krpe
– Vato, palčke za ušesa
– Olja in maščobe
– Kavne usedline
– Kontaktne leče

– Kondome
– Ostanke hrane
– Zdravila, obliže
– Cigaretne ogorke in druge izdelke

Vlažilni in čistilni robčki niso toaletni papir


Kot taki ne sodijo v straniščno školjko.

Zakaj so problematični?

V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo težavo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v straniščno školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot take. Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem, da je v celulozo dodano vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili. Zaradi svojih lastnosti vlažilni in čistilni robčki zastajajo na kritičnih mestih v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo, in tvorijo večje skupke, ki povzročajo zamašitve hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema. Posledično pogosto prihaja do sicer nepotrebnega dodatnega vzdrževanja sistema, ki ustvarja tudi dodatne stroške tako neposredno za same uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb, kot tudi za upravljavce kanalizacijskih sistemov, ki se posredno kažejo tudi v višjih zneskih na položnicah.

Predstavljajo tudi nevarnost za okolje


Veliko čistilnih in vlažilnih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje okolje ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v straniščne školjke velika večina mikroplastike ostane v odvišnem blatu, ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih, prehaja v tla in vodo in tako povzroča obremenjevanje okolja ter tveganje za zdravje ljudi in živali.

Junaki vlažilne in čistilne robčke, higienske pripokočke in druge odpadke odlagajo le v koš za smeti!

O pravilnem vedenju osveščajte tudi svoje bližnje, sodelavce in prijatelje.
UPORABITE OBSTOJEČE MATERIALE ZA OZAVEŠČANJE!

PRENESITE DATOTEKO