7. Avg 2023

Izredne razmere in sanacija po poplavah

V preteklih dneh smo bili priča uničujočim poplavam, ki so posledica vremenske ujme. Narava je zopet pokazala svojo moč in posledice se kažejo v neslutenih razsežnostih. V medijih lahko spremljamo požrtvovalne ekipe, ki se na terenu trudijo z reševanjem življenj in zagotavljanjem najnujnejšega za preživetje. Poleg tega pa je vprašljivo tudi stanje komunalne infrastrukture – vodovodna omrežja, omrežja za odvajanje odpadnih voda, številni vodohrani, čistilne naprave, črpališča, številne ceste so poškodovane, uničena je notranjost in zunanjost objektov, struge vodotokov so neprepoznavne, podrta drevesa ovirajo dostop, poročajo o škodi na voznem parku in delovnih strojih, uničene so poljščine in številni prebivalci Slovenije se trudijo vzpostaviti vsaj osnovne življenjske pogoje. Pri tem jim pomagajo številni prostovoljci in institucije.

Tudi komunalna podjetja so se zopet izkazala kot izjemno organizirane službe s požrtvovalnimi zaposlenimi. Tista, ki delujejo na neprizadetih območjih, so ponudila pomoč tistim komunalnim podjetjem, ki ne zmorejo vseh nalog pri odpravljanju posledic opraviti sami. Sporočili so nam, da so pripravljeni pomagati, zato povezujemo vse tiste IJS, ki lahko pomagajo drugim prizadetim IJS pri odpravi posledic in potrebujejo pomoč v obliki strojev ali delovne sile. Zbornica komunalnega gospodarstva sledi tudi splošnim informacijam o večjih poškodbah na infrastrukturi in večjih težavah pri ravnanju z odpadki za lažjo komunikacijo s pristojnimi institucijami z realnimi podatki.

Vsem ekipam na terenu želimo srečno in varno delo.

Foto: Pixabay

DELI

Facebook Twitter Copy
NOVICE


25. Sep 2023

Rekordna udeležba na 12. konferenci komunalnega gospodarstva

V znanem okolju Kongresnega centra Olimia je minuli konec tedna potekala 12. konferenca komunalnega gospodarstva z osrednjo temo Komunala v…

PREBERITE VEČ

25. Sep 2023

O dimnikarskih storitvah pred začetkom kurilne sezone – novinarska konferenca

Nova kurilna sezona, ki vpliva na kakovost zraka je pred nami. Kakšno je onesnaženje v zraku, ki ga dihamo in…

PREBERITE VEČ

15. Sep 2023

Javni poziv Ekosklada za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Eko sklad je objavil javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte, in…

PREBERITE VEČ