1. jul 2023

Julij je mednarodni mesec brez plastike

Na pobudo fundacije The Plastic Free July je julij mednarodni mesec brez plastike.

Cilj je spodbuditi vse, da ta mesec, še bolje pa vse leto, ne kupujejo ali ponujajo izdelkov, ki so izključno iz plastike, jo vsebujejo ali so oviti vanjo, ker so ti zelo obremenjujoči za okolje.

Največja težava je, da del odpadkov konča neposredno v naravi: na travnikih, cestah, v gozdovih, rekah in morjih, kar vpliva na zdravje vseh živih bitij in povzroča škodo gospodarstvu. Med odpadki, ki ležijo na obalah, je največ plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Jedilni pribor, plastenke, cigaretni ogorki in vatirane palčke predstavljajo skoraj polovico vseh odpadkov v morju. Plastika v naravi razpada na mikrodelce, ki se z dežjem spirajo v podtalnico ali z rekami v morje. Med razpadanjem se izločajo strupene kemikalije, ki preidejo v našo hrano in pitno vodo. Od tod izvirajo tudi vse glasnejša svarila pred mikroplastiko.

Posledice današnjih navad, ko plastično embalažo enkrat uporabimo, nato pa zavržemo, je mogoče videti na obalah po vsem svetu . To so obenem vzroki, da je bilo v akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo ravnanje s plastiko opredeljeno kot ena izmed prednostnih nalog. Najboljša in najučinkovitejša rešitev pa je seveda preprečiti, da bi v oceane zašlo še več plastike.

Vir: https://obcina-ankaran.si/, https://www.plasticfreejuly.org/
Vir foto: Pixabay

DELI

Facebook Twitter Copy
NOVICE


17. Apr 2024

Natečaj za nagrado Okoljski trajnostni menedžer leta 2024

Vabimo vas, da sodelujete v natečaju, ki ga drugič zapored organizira Gospodarska zbornica Slovenije, Služba za okolje, podnebje in energijo.

PREBERITE VEČ

15. Apr 2024

Webinar: Večnamenske sonaravne rešitve za podnebno odporne skupnosti

Podjetje LIMNOS vabi na webinar »Večnamenske sonaravne rešitve za podnebno odporne skupnosti«, kjer bodo odgovorili na vprašanja o potencialih sonaravnih rešitev s konkretnimi primeri:

PREBERITE VEČ

13. Apr 2024

Direktor ZKGS v Odmevih: uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije podpira kavcijski sistem za povratno embalažo za večkratno uporabo, za enkratno uporabo pa ne.

PREBERITE VEČ