28. Jun 2023

Seznam malih komunalnih čistilnih naprav

Zbornica komunalnega gospodarstva vodi seznam tistih tipskih malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE (MKČN) po standardu SIST EN 12566-3, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam je sestavljen na podlagi prostovoljne odločitve proizvajalcev, dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN, da Podkomisija za male komunalne čistilne naprave pri ZKG pregleda dokumentacijo naprav, ki so v prodaji v Sloveniji. V kolikor določenega tipa MKČN ni na seznamu, to ne pomeni, da naprava ne razpolaga z ustrezno dokumentacijo po predpisih o gradbenih proizvodih. Seznam se dopolnjuje po prejemu ustrezne dokumentacije s strani dobaviteljev oz. prodajalcev MKČN na podlagi odločitve Podkomisije za MKČN.

DELI

Facebook Twitter Copy
NOVICE


25. Sep 2023

Rekordna udeležba na 12. konferenci komunalnega gospodarstva

V znanem okolju Kongresnega centra Olimia je minuli konec tedna potekala 12. konferenca komunalnega gospodarstva z osrednjo temo Komunala v…

PREBERITE VEČ

25. Sep 2023

O dimnikarskih storitvah pred začetkom kurilne sezone – novinarska konferenca

Nova kurilna sezona, ki vpliva na kakovost zraka je pred nami. Kakšno je onesnaženje v zraku, ki ga dihamo in…

PREBERITE VEČ

15. Sep 2023

Javni poziv Ekosklada za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Eko sklad je objavil javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte, in…

PREBERITE VEČ