8. Jun 2023

Posvet o kavcijskem sistemu v Državnem svetu

V Državnem svetu RS je 5. junija 2023 potekal posvet o predvideni uvedbi kavcijskega sistema v Sloveniji, kjer so deležniki iskali odgovor na vprašanje o smiselnosti uvedbe kavcijskega sistema v slovenskem prostoru.

V Sloveniji potekajo aktivnosti za uvedbo kavcijskega sistema za embalažo pijač z namenom doseganja okoljskih ciljev, ki jih predpisuje EU. Zaradi odsotnosti širše strokovne razprave je na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva v ponedeljek, 5. junija 2023, v Državnem svetu RS potekal posvet o predvideni uvedbi kavcijskega sistema v Sloveniji. Na posvetu so predstavniki domače in tuje stroke iskali odgovor na vprašanje o smiselnosti uvedbe kavcijskega sistema v slovenskem prostoru. Svoja mnenja so podali ključni nacionalni deležniki in področni mednarodni strokovnjaki.

Foto: Jan Marin/Fixmedia

Pred uvedbo kavcijskega sistemaje nujen dialogin osvetlitevspodbud, ovir pri uvedbi kavcijskega sistema, razlaga razsežnosti projekta in končnega sistema, predstavitev ključnih deležnikov in stroškov ter pregled primerljivih (ne)učinkovitih praks že uvedenih sistemov v Evropi. Cilj uvedbe novega sistema je razbremenitev onesnaževanja okolja in izboljšanje pogojev za uporabnike komunalne storitve GJS zbiranja komunalnih odpadkov, ki so že sedaj vključeni v enega boljših evropskih sistemov ravnanja z odpadki, v katerem dosegamo visok delež različnih ločeno zbranih frakcij.

Skoraj petdeset zbranih gostov z različnih področij komunalnih dejavnosti (komunalna podjetja, družbe za ravnanje z odpadno embalažo), trgovcev, okoljevarstva, izobraževanja, medijev in drugih organizacij, ki so se prijavili na posvet, so v uvodnem pozdravu nagovorili podpredsednik Državnega sveta Matjaž ŠVAGAN, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan ZUPANC in državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš VAJGL.

V posvetu so svoje poglede na tematiko izpostavili Tanja BOLTE, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je predstavila smernice za uvedbo kavcijskega sistema v Sloveniji, Erika OBLAK, Eko krog, z izhodišči in prednostmi kavcijskih sistemov, Sebastijan ZUPANC, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva, ki je pojasnil obstoječi način zbiranja embalaže pijač z okoljskimi in finančni vidiki, Igor PETEK iz podjetja Publikus d.o.o. z natančnim pregledom umestitve kavcijskega sistema v ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v okviru priporočil EU za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in Marian ŠEFČOVIČ, predsednik Združenja industrije pijač, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij z razlago vidika proizvajalcev pijač. V posnetku sta se s svojim videnjem in predstavitvijo izkušenj oglasila še dva mednarodna strokovnjaka, in sicer Joachim QUODEN, EXPRA Extended Producer Responsibility Alliance, ki si je zastavil vprašanje ‘Kavcijski sistem; da ali ne in kdaj je to dodatno orodje za zbiranje embalaže koristno za državo’ ter Marius BRINZEA, Christian Morris Consultancy, ki je povzel razprave v izzivih pri izvajanju kavcijskega sistema v državah s funkcionalnim in uspešnim sistemom proizvajalčeve razširjene odgovornosti in izkušnjo pripravljalnega obdobja na kavcijski sistem iz Romunije.

Sebastijan Zupanc je izpostavil, da se ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki ga poznamo danes v Sloveniji, razvija že od leta 2004. Slovenija po zadnjih podatkih že dosega okoljske cilje za leto 2025 za ločeno zbrane plastenke pijač in zato ne potrebuje uvedbe dragega kavcijskega sistema. Povrnjena kavcija namreč ne predstavlja zaslužka, temveč le vračilo že plačanega dela cene izdelka, ki ga je kupec plačal ob nakupu, je opozoril.

Foto: Jan Marin/Fixmedia

V razpravi, ki je sledila, so sodelujoči pozdravili prizadevanja stroke za odpiranje tematike in iskanja skupnega imenovalca za vse deležnike, saj so bile dosedanje razprave in predlogi neusklajeni, razumevanje doseganja okoljskih ciljev in poti do njih pa različni. Stališče proizvajalcev pijač je bilo jasno, saj se zavzemajo za uvedbo kavcijskega sistema s poudarkom na dostopu do materiala za proizvodnjo embalaže za enkratno uporabo. Njihova stališča podpirajo tudi okoljevarstvene organizacije. Predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije je opozoril na to, da je za doseganje okoljskih ciljev treba spodbujati ukrepe za zagotovitev uvedbe kavcijskega sistema za povratno embalažo, kjer ima Slovenija že bogate izkušnje in preverjen, utečen sistem. Razpravljavci so dali pobudo za pridobitev relevantnih podatkov, ki so edina ustrezna podlaga za podajo odgovora o primernosti uvedbe kavcijskega sistema. Država bi morala izvesti neodvisno analizo, v okviru katere bi dobila manjkajoče podatke za dokončno odločitev o uvedbi sistema ali ne. Opozorjeno je bilo, da iz uradnih evidenc proračuna EU izhaja, da nekatere države z uvedenim kavcijskim sistemom dosegajo slabše rezultate v količini nereciklirane plastike na prebivalca letno kot tiste, ki nimajo uvedenega kavcijskega sistema. Trgovsko stroko je zanimalo, kakšni bodo stroški uvedbe sistema (namestitev avtomatov za sprejem odpadnih plastenk in pločevink, prostori, energija, logistika, delovna sila) in kdo bo investiral v tak sistem, saj jih skrbi, da bodo stroški pristali na njihovih plečih. V zaključku pa je bil izpostavljen potrošnik in ob današnjem svetovnem dnevu okolja tudi namen vsakega spreminjanja sistema ravnanja z odpadno embalažo. Steklena, povratna embalaža je zagotovo alternativa plastični nepovratni embalaži in izračun ogljičnega odtisa vpeljave novega sistema nujen. V dobi digitalizacije imamo na voljo tudi digitalen kavcijski sistem, ki bi lahko izkoristil obstoječo infrastrukturo za zbiranje komunalne embalaže v povezavi z digitalnimi rešitvami, kar pomeni, da uvedba dragih avtomatov za sprejem nepovratne embalaže sploh ne bi bila nujna.

Posnetek celotnega posveta si lahko ogledate tu:

Foto: Zbornica komunalnega gospodarstva

DELI

Facebook Twitter Copy
NOVICE


25. Sep 2023

Rekordna udeležba na 12. konferenci komunalnega gospodarstva

V znanem okolju Kongresnega centra Olimia je minuli konec tedna potekala 12. konferenca komunalnega gospodarstva z osrednjo temo Komunala v…

PREBERITE VEČ

25. Sep 2023

O dimnikarskih storitvah pred začetkom kurilne sezone – novinarska konferenca

Nova kurilna sezona, ki vpliva na kakovost zraka je pred nami. Kakšno je onesnaženje v zraku, ki ga dihamo in…

PREBERITE VEČ

15. Sep 2023

Javni poziv Ekosklada za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Eko sklad je objavil javni poziv za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte, in…

PREBERITE VEČ