26. maj 2023

V Celju prvič potekal sejem Komot

Na Celjskem sejmišču je med 17. in 19. 5. 2023 potekal nov, specializiran, mednaroden B2B sejemski dogodek KOMOT – enotna platforma za predstavitev industrijskih rešitev in inovacij na področju komunalne opreme, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter ravnanja z odpadki.

Sejem in strokovne dogodke je organiziral Celjski sejem skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva ter tako zapolnili vrzel na strokovnem področju v Sloveniji in širše v Adria regiji. Sejem KOMOT se je izkazal kot odlična vstopna točka za navezovanje novih poslovnih stikov in ohranjanje že obstoječih kontaktov, hkrati pa tudi priložnost za predstavitev novih tehnoloških rešitev in za pogovor z uporabniki, izvajalci komunalnih storitev o pričakovanjih in potrebah na trgu.

Poleg sejemskega dogajanja je hkrati potekal tudi strokovni posvet vodooskrbe in ravnanja z odpadno vodo, posvet o ravnanju z odpadki za dosego okoljskih ciljev in predstavitev financiranja komunalne infrastrukture iz evropskih skladov. O vsebinah in spremembah, ki jih prinaša nova EU Direktiva o pitni vodi, je prvi dan sejemska dogajanja spregovoril mag. Iztok Rozman z Zbornice komunalnega gospodarstva. Sistemski pristopi k pripravi in izvajanju načrta varne oskrbe z vodo – skladno z EN 15975 WHO in direktivo EU 2020/2184 so bili v ospredju predstavitve doc. dr. Primoža Banovca z Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Zadnja govornica prvega dne strokovnega posveta, dr. Marjetka Levstek s CČN Domžale-Kamnik, je podrobno razložila prenovo EU Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode in zaokrožila prvi dan posvetovanja.

Drugi dan posveta je začel s tematiko o energetski izrabi odpadkov v EU dr. Filip Kokalj s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in vzpodbudil zanimivo razpravo o recikliranju in energetski izrabi odpadkov. Dejstvo je, da je kljub prizadevanjem za zmanjševanje skupnih količin odpadkov teh v Evropi vedno več. Trendi pa kažejo, da se s povečano predelavo odpadkov povečuje tudi njihova energetska izraba. Simon Franko iz BASF Adriatic je predstavil kemično recikliranje odpadkov kot del krožnega gospodarstva. Poudaril je, da je plastika razgradljiv material, a nimamo na voljo dovolj zmogljivosti in tehnologij za razgradnjo. Plastike in odpadkov je čedalje več in iskanje naprednih rešitev za koristno predelavo je nujno. Digitalni kavcijski sistem za zbiranje plastenk kot orodje proizvajalčeve razširjene odgovornosti je predstavila Michaela Heigl iz podjetja Digi Cycle. Slišali smo, da se v Sloveniji pojavljajo deljena mnenja o uvedbi klasičnega kavcijskega sistema, v številnih državah v Evropi pa medtem že razvijajo digitalni kavcijski sistem. Zaključek drugega dne so sklenili predstavniki RelineEurope GmbH s predstavitvijo inovativne tehnologije za sanacijo cevovodov brez izkopa.

Zaključni dan sejma KOMOT v mali kongresni dvorani Celjskega sejma je bil posvečen podrobnemu pregledu financiranja komunalne infrastrukture iz evropskih skladov. Mag. Mojca Aljančič z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je predstavila finančno perspektivo EU za obdobje 2021-2027 s poudarkom na možnostih koriščenja finančnih sredstev za infrastrukturne projekte. Vodja skupine za Evropske investicijske banke v Sloveniji Simon Savšek je osvetlil izzive financiranja v Sloveniji in priložnosti za koriščenje strokovnega znanja ter izkušenj strokovnjakov EIB. Predstavitev projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje« v Mestni občini Celje in občinah  Štore in Vojnik so za zaključek strokovnih posvetov izvedli predstavniki Simbio d.o.o.

Po zaključku sejma so organizatorji strnili vtise in so enotni, da pozitivni odzivi razstavljavcev in obiskovalcev sejma KOMOT potrjujejo, da je bila odločitev za organizacijo prvega sejma komunalne opreme, ravnanja z odpadki in vodne tehnologije prava. Okoljsko področje je pomemben del trajnostnega razvoja vsake družbe. Razvijanje idej, preučevanje pobud, poglabljanje v tematiko in iskanje kakovostnih rešitev za uporabnike na komunalnem področju je obsežno in vseprisotno v našem vsakdanjem življenju. Tako bo naslednji sejem s spremljajočim strokovnim posvetom o aktualnih temah z omenjenih področij čez dve leti odlična priložnost za srečanje vseh deležnikov komunalne in okoljske stroke. Sejem KOMOT ima tako potencial, da se razvije v enega pomembnejših dogodkov stroke komunalnega gospodarstva.

DELI

Facebook Twitter Copy
NOVICE


24. Nov 2023

Dodaten rok za oddajo ocene škode za tiste oškodovance iz gospodarstva po avgustovih poplavah, ki še niso oddali ocene škode – 1. december 2023

PREBERITE VEČ

22. Nov 2023

Okrogla miza: Predstavitev projekta Mesto dreves

PREBERITE VEČ

20. Nov 2023

ZEOS z novo akcijo ob začetku Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov

PREBERITE VEČ